Boomverzorging

Onze afdeling Boomverzorging levert een totaalpakket aan werkzaamheden: van het verbeteren van de plantplaats, het (ver)planten van bomen, begeleiden, snoeien tot het kappen van bomen en houtopstanden.

Boomsnoei

Boomsnoei kan worden uitgevoerd vanaf de grond, door middel van klimtechniek, hoogwerkers en telekranen. Het snoeien van bomen kan je onderscheiden in diverse vormen

  • Begeleidingssnoei
  • Periodieke snoei
  • Achterstallig onderhoud

Begeleidingssnoei

Begeleidingssnoei is het begeleiden van de boom tijdens de groei, van het planten tot het eindresultaat. Dit zorgt ervoor dat de boom zijn ideale vorm krijgt en dat storende en zieke takken tijdig worden verwijderd. Het is dus belangrijk dat dit periodiek gebeurd.

Periodieke snoei

Als een boom zijn eindbeeld heeft bereikt is het belangrijk deze periodiek te snoeien, zo behoudt de boom zijn natuurlijke vorm. De kroon blijft open waardoor er minder dood hout ontstaat. Dode, zwakke en zieke takken worden verwijderd, de boom blijft vitaal en is beter bestand tegen wind.

Achterstallig onderhoud

Het snoeien van oude verwaarloosde bomen is vaak een ingrijpende en intensieve opdracht. Het is namelijk moeilijk om de natuurlijke kroonvorm te behouden. Omdat sommige door de slechte staat totaal verwijderd moeten worden. Het komt ook wel eens voor dat de boom gekandelaberd of totaal verwijderd moet worden omdat door de slechte staat van de boom het gevaarlijk is voor de omgeving (uitval / omvallen).

Na alle snoeiwerkzaamheden, worden de takken versnipperd, het stamhout afgevoerd en de werkplek wordt opgeruimd opgeleverd.

Kroonankers

Tijdens het snoeien van grote monumentale bomen worden indien nodig kroonankers toegepast. De kroonankers zorgen ervoor dat zware / verzwakte beeldbepalende takken minder door de wind worden belast. Dit komt omdat de bewegingen van de tak door de kroonanker worden gedempt. Hierdoor verkleint de kans op uitbreken van deze takken. Mocht onverhoopt een tak wel uitbreken dan worden ze door het anker vastgehouden zodat ze geen schade kunnen aanbrengen op mens en / of materieel. Op deze mannier kan u langer en veiliger genieten van beeldbepalende oude bomen.

Tevens bestrijden we plagen (ongedierte), plaatsen we wortelbarrières (onder wegen, huizen e.d.), beluchtings en bewateringssysteem voor de wortels en wortelankers.

HP DIGITAL CAMERA

HP DIGITAL CAMERA

Iepziekte bestrijding

Al eeuwenlang siert de iep het Hollandse landschap. De boom voelt zich prima thuis in de stad en is door zijn grote weerstand tegen zoute zeewind zeer geliefd als weg- en erfbeplanting in kustprovincies als Noord-Holland. Eind jaren 70 telde Nederland vijf a zes miljoen iepen. Op dit moment staan er in Noord Holland nog maar ongeveer 300.000. De iep wordt namelijk bedreigd door iepziekte.

Wat is iepziekte?

Iepziekte is een zeer besmettelijke schimmelziekte die wordt overgebracht door iepenspintkevers of via ondergrondse wortelverbindingen tussen iepen. Die kevers kunnen wel elf kilometer vliegen. Zij zijn er dus de oorzaak van dat ook relatief ver uit elkaar staande iepen gemakkelijk besmet kunnen worden met de schimmel. Dicht bij elkaar geplanten iepen, kunnen besmet raken via wortelcontact. Na besmetting door de schimmel kan een gemiddelde volwassen iep al binnen twee tot vier weken dood zijn. Wat er van de eens zo trotse boom overblijft, is slechts een kale schim van het verleden.

De razendsnelle verspreiding van de iepziekte kan slechts tot staan worden gebracht door zieke bomen en ongeschild snoei- en haardhout snel te verwijderen. Hierdoor wordt de afstand tussen gezonde en zieke / dode iepen zodanig vergroot dat overdracht van de ziekte nauwelijks meer kan plaats vinden.

De gemeentes die de Iepziekte willen bestrijden controleren twee maal per groeiseizoen alle Iepen. Zodra er bij een boom iepziekte is vastgesteld wordt dit aan ons doorgegeven en wij verwijderen de boom binnen 14 dagen.