Grondbank

Op ons bedrijfsterrein aan de Ruigeweg nemen wij grond en groenafval in die vrijkomen tijdens onze werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan bomengrond, bomenzand, vulgrond, houtsnippers, takken en groenafval.

Deze reststoffen en grondstromen worden bemonsterd, gekeurd (AP04) en verwerkt. Nadat deze zijn voorzien van een certificaat worden deze producten weer hergebruikt als biomassa (voor het opwekken van energie), compost of als grondproduct met vele toepassingen. Zo doen wij aan groenrecycling. Wij werken volgens de richtlijn BRL9335.

Op dit moment in voorraad

  • Bomenzand
  • Bomengrond
  • Middelzware vulgrond c.a. 500 m3 (incl schonegrondverklaring)
  • Basaltkeien c.a. 15 m3
  • Maaskeien c.a. 40 m3
  • Compost

Neem bij interesse contact met ons op.

2013-08-08 groenopslag 002