Certificaten

VCA

Opdrachtgevers van ons in de groenvoorziening en hoveniersector zetten steeds vaker in het bestek dat aannemers VCA gecertificeerd moeten zijn. VCA is een bedrijfscertificaat voor veiligheid, gezondheid en milieu. Een van de eisen van het bedrijfscertificaat is dat de vaste medewerkers tot en met het niveau van meewerkend voorman een persoonscertificaat hebben.
Wij zijn sinds 2004 VCA-gecertificeerd.

De Veiligheids Checklijst voor Aannemers (VCA) is een lijst met vragen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Veel opdrachtgevers eisen een VCA certificaat. Ook aannemers verlangen steeds vaker van onderaannemers dat ze in het bezit zijn van een dergelijk certificaat.

Ons VCA Certificaat

Erkend Iepenaannemer

Ter bestrijding van de iepziekte is het noodzakelijk dat groenaannemers en groen verwerkingsbedrijven op verantwoorde wijze omgaan met iepen en iepenhout.
Bedrijven in bezit van een certificaat saneren de (zieke) iepenbomen volgens voorschriften en maken op een juiste manier het stam- en takhout onschadelijk.

Ons Certificaat Erkend Iepenaannemer

Erkend leerbedrijf

Praktijkervaring is onmisbaar in de beroepsopleiding; met theorie alleen kom je er niet. Het bedrijfsleven, de beste plaats voor deze ervaring, wil daar zeker aan bijdragen. Het praktijkleren in de vorm van een stage of leerbaan, heeft alleen zin als een deelnemer op het bedrijf met zoveel mogelijk aspecten in aanraking komt en daar goed wordt begeleid. Bij voorkeur door een geschoolde praktijkopleider.

Leerbedrijven moeten een erkenning hebben. Dat is voor de kenniscentra bedrijfsleven beroepsonderwijs een instrument om de kwaliteit van het praktijkleren te bewaken. De criteria voor leerbedrijven zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven.

Bruin Groenvoorziening is door Aequor gecertificeerd als Erkend Leerbedrijf.

Ons Certificaat Erkend leerbedrijf

Duurzaam Terrein beheer (DOB)

DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch. Kiest men echter voor chemische onkruidbestrijding dan gelden een aantal regels die de afspoeling van herbiciden naar het oppervlaktewater moeten tegengaan. Doel van de DOB methode is een bijdrage te leveren aan het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. Kern van het DOB-systeem zijn een aantal praktische richtlijnen waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding duidelijke afspraken kunnen maken over voorwaarden, preventie, inzet van methoden en middelen en registratie van middelengebruik.

Ons Certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer