Verwijderen van zieke Iepenbomen voor de gemeente Schagen.